Sert rotor -
Rigid rotor

Vikipedi, özgür ansiklopedi
3 boyutludur. Rijit rotorlu Schroedinger denklemi, Bunker ve Jensen tarafından ders kitabının 240-253. sayfalarındaki Bölüm 11.2'de tartışılmaktadır.


Doğrusal rotor

Lineer rijit rotor modeli, kütle merkezlerinden sabit mesafelerde bulunan iki nokta kütleden oluşur. İki kütle arasındaki sabit mesafe ve kütlelerin değerleri, katı modelin tek özelliğidir. Bununla birlikte, birçok gerçek diyatomik için bu model, mesafeler genellikle tamamen sabit olmadığından çok kısıtlayıcıdır. Mesafedeki küçük değişiklikleri telafi etmek için katı modelde düzeltmeler yapılabilir. Böyle bir durumda bile rijit rotor modeli faydalı bir hareket noktasıdır (sıfırıncı dereceden model).

Klasik lineer rijit rotor

. Fizik konvansiyonunda koordinatlar; eş enlem (zenit) açısı , boylam (azimut) açısı ve mesafedir . Açılar, rotorun uzaydaki yönünü belirtir. Lineer rijit rotorun kinetik enerjisi şu şekilde verilir: